Gospodarka cyrkularna

Oferta regenerowanych fabrycznie produktów PRYZMAT oraz program pozyskania (skupu) i ich ponownego obiegu kaset pomaga Klientom przyczynić się do rozwoju gospodarki cyrkularnej i ponownego wykorzystania zasobów. Wpływa na zmniejszenie ilości odpadów plastikowych oraz oszczędność energii.

Pryzmat sp. z o.o. sp. k.

Jak działa gospodarka obiegu zamkniętego?

Eko-system to nasze dziedzictwo, które przekażemy przyszłym pokoleniom

Na tonery i kartridże wydajemy najczęściej więcej pieniędzy niż na same drukarki.

Producenci drukarek sprzedają je najczęściej tanio nastawiając się na zyski z materiałów eksploatacyjnych. Możesz jednak napełniać tonery ponownie barwnikiem lub kupować powtórnie przetworzone, a zaoszczędzisz nawet do 50% wartości nowych materiałów.

Polityka obiegu zamkniętego (ponownego przywracania/regeneracji materiałów eksploatacyjnych) wpływa na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez minimalizacje podstawowych aspektów środowiskowych:

  • + emisji gazów
  • + emisji hałasu
  • + poboru energii
  • + poboru wody
  • + zużycia surowców
  • + powstawanie ścieków
  • + powstawania odpadów
  • + zużycia odpadów w procesie produkcji (regeneracji)